Fönsterbänkar.jpg

Dags att fixa fönsterbänkar
till dina växter?

Här erbjuder vi natursten till dig som är medveten och ställer höga krav. Vi vill möta dig genom attinspirera och anpassa stenen efter dina önskningar och dina behov. Din garanti är vår erfarenhet av såväl stenbrytning som kunskap om stenhantverket.