Väggar och golv i kalksten, röd nr 1F, finslipad

Vägg_golv-rödnr1F_stående1.jpg
Vägg_golv-rödnr1Fliggande1.jpg
Vägg_golv-rödnr1Fliggande2.jpg
klintens väg redigering LR-9.jpg
klintens väg redigering LR-2.jpg
klintens väg LR-2.jpg