IMG_2774.jpg
kinnekulle_stenbrott1.jpg
 

Stenbrottet – HÄR BRYTER VI KALKSTENEN

Olika färger
Kalksten på Kinnekulle finns i olika färger. De övre skikten är av röd sten som finns i två olika nyanser. Mellanlagren består av grå kalksten. Den grå stenen finns i flera olika nyanser. Underst ligger ytterligare lager av röd sten.

Borrar och sågar
Det första steget när man bryter kalksten på kinnekulle är att borra. Ett lodrätt och ett vågrätt hål som möts vid 90° vinkel. Man börjar med det vågräta hålet som är uppemot 20 meter långt. Därefter borrar man lodrät och försöker möta det vågräta hålet. En vajer som är 60 meter lång träs genom hålen och tillbaka. När vajern sen snurrar i en hög hastighet sågar den en skåra genom alla stenlagren. När flera skåror sågats är det dags att bryta loss stenen. Stenskikten sitter ofta lösa och är lätta att lyfta bort. Det är heller inte ovanligt att man borrar lätthål och kilar loss den. 

Cirka 30 % av kalkstenen som bryts går att använda. Resten krossas och återanvänds exempelvis till slänter vid sidan av vägar och i jordbruk som kalk.